Digital Coupons

แจกคูปองให้ลูกค้าแบบอัตโนมัติ

Digital Coupons
Boost Sales with Coupon Engine

เพิ่มยอดขายด้วยระบบคูปองที่ยอดเยี่ยม

Boost Sales with Coupon Engine

นอกจากจะกระตุ้นยอดขายแล้ว คูปองยังเป็นส่วนเพิ่มการเข้ามาใช้บริการในร้านค้า และช่วยเพิ่มจำนวนสมาชิกได้ ท่านสามารถสร้างสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิก หรือลูกค้ากลุ่มที่ท่านต้องการได้ ระบบของเราสร้างมาเพื่อรองรับการสร้างคูปองในหลายๆ รูปแบบ ทั้งแบบให้ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ ส่วนลดเป็นราคา คูปองเพื่อซื้อสินค้าได้ในราคาที่กำหนด คูปองได้สินค้าฟรี คูปองจัดส่งสินค้าฟรี ท่านสามารถระบุช่วงเวลาในการใช้คูปองจำนวนครั้งที่ให้ใช้คูปองในแต่ละรหัส ช่องทางที่ให้ใช้คูปองได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เฉพาะในร้าน เฉพาะการสั่งซื้อออนไลน์ บนเว็บไซต์ หรือผ่านแอพพลิเคชั่น หรือใช้ได้ทุกช่องทาง

ไม่ต้องจดจำรหัสคูปองอีกต่อไป

Best Mobile Coupons for Your Members

ด้วยระบบของเรา จะทำให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกไม่ต้องคอยจดจำเลขรหัสคูปองเพื่อใช้ในแต่ละครั้ง เพราะระบบจะเก็บคูปองที่ลูกค้าแต่ละคนได้รับในข้อมูลสมาชิกแต่ละคนอัตโนมัติ สามารถเลือกใช้คูปองใดก็ได้ในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง และยังสามารถเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้

Best Mobile Coupons for Your Members
Create Coupon

Create Coupon

ส่วนสร้างคูปอง

Coupons Manager

Coupons Manager

ส่วนแสดงรายการคูปอง

Member Coupons

Member Coupons

ส่วนคูปองสมาชิก