BACKGROUND

หลังทำธุรกิจทางด้านคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตมาหลายปี จนมีผล ประกอบการที่ดี จึงได้จดทะเบียน
เป็นบริษัทในชื่อ
บริษัท ริชอินโนเวชั่น จำกัด
โดยเน้นรับงานด้านการรับปรึกษาการทำธุรกิจ
ออนไลน์ และรับออกแบบเว็บไซต์

ทางบริษัทได้เริ่มรับงานหลากหลายรูปแบบมากขึ้น ซึ่งเป็นงานในรูปแบบงานดิจิตอล ไม่ว่าจะเป็นงานของ Graphic Design, รับทำ Presentation,งานที่เป็น Multimedia ต่างๆ,ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เว็บไซต์ Shopping สินค้าต่างๆ และ Mobile Application

เราได้เห็นความสำคัญของการเพิ่มช่องทางการตลาด การขายสินค้าและนวัตกรรม รวมถึงการจัดการระบบต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพสูง ผ่านทาง Mobile Application เราจึงได้เปิดสถาบันสอนเขียน Application บน iOS และ Android ขึ้นในชื่อริชสตูดิโอเพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปได้พัฒนาความสามารถ และสร้างเป็นทีมพัฒนาของบริษัทในอนาคต

ต่อมาเราได้เน้นการให้บริการรับจัดทำแอพพลิเคชั่นเป็นสำคัญ โดยที่ลูกค้าสามารถแจ้งความต้องการว่าอยากได้แอพพลิเคชั่น
แบบไหน  หรือต้องการรูปแบบคล้ายแอพตัวใด เราทำตั้งแต่ออกแบบ ใส่กราฟฟิก รูปประกอบต่างๆ ระบบหลังร้าน
เมื่อแล้วเสร็จ นำขึ้นบน App Store หรือ Google Play Store พร้อมให้ดาวน์โหลดและใช้งานต่อไป
ซึ่งทางเราได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้จัดทำแอพพลิเคชั่นมาอย่างต่อเนื่องNEW BRAND + NEW COMPANY

เนื่องจากการขยายตัวของอีคอมเมิรซ์ ในประเทศ และในภูมิภาคกอปรกับยังไม่มีระบบที่ดีและเป็นมาตรฐานในระดับสากล มาตอบสนองความต้องการในการเพิ่มช่องทางการขายของออนไลน์

ทางเราจึงได้ทำการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยด้านอีคอมเมิรซ์ ร้านค้าออนไลน์ทั้งในไทยและต่างประเทศ พร้อมกับนำประสบการณ์การขายของออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จ มาช่วยในการพัฒนาระบบใหม่ซึ่งในต่อมาได้จัดตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมา เพื่อให้บริการด้านนี้โดยเฉพาะจึงเป็นที่มาของ

บริษัท เก็ทแอปอีซี่ จำกัด

OVERVIEW

Getappeasy is a multichannel commerce company headquartered in Thailand. We provide e-commerce and
mobile commerce service across multiple sales channels, including responsive website, mobile site, native
application on iOS and android smartphones.

เก็ทแอปอีซี่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับระบบซื้อขายแบบหลายช่องทาง โดยบริษัทได้ให้บริการ
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และโมบายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางหลายรูปแบบ ประกอบด้วย

เว็บไซต์บนคอมพิวเตอร์

เว็บไซต์บนอุปกรณ์พกพา

โมบายแอพพลิเคชั่น

We provide these services for online shop and all business types, ranging from individual or sole
proprietorship to medium-sized businesses.

โดยให้บริการแก่ร้านค้าออนไลน์และธุรกิจทุกประเภท ตั้งแต่บุคคลธรรมดา เจ้าของธุรกิจ
หรือกิจการเพียงคนเดียว จนถึงห้างร้าน บริษัท และธุรกิจขนาดกลาง

Our platform is built with the latest technology to empower brand's online business growth in
reasonable price.

แพลตฟอรม์ของเราถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี ใหม่ล่าสุดที่จะช่วยให้ร้านค้า ธุรกิจและแบรนด์
สามารถเติบโตผ่านระบบออนไลน์ได้ในราคาที่
เหมาะสม

SERVICE

Getappeasy is a complete cloud-based mobile commerce service that design to help merchant to open an online store to sell any products with a powerful, reliable, scalable, customizable and easy-to-usetouseback-office,
aka Store Manager and Store Center.

Getappeasy เป็นบริการโมบายคอมเมิรซ์ ที่วางระบบอยู่บนคลาวด์สมบูรณ์แบบ
เพื่อนำไปสู่ระบบที่มีประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ ความยืดหยุ่น ความสามารถ
ในการปรับแต่ง และง่ายต่อการใช้งาน
โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงผ่านทางระบบจัดการหลังร้าน

With hundreds of cutting-edge features such as coupons, promotions,
deals, rewards, members, marketing tools, push notifications and many
more add-ons in our system. Shop owners can operate a successful online store professionally thanks to top class features in our in-house API-First design system.

ระบบที่รองรับฟังก์ชั่นได้มากมาย มีโมดูลและแอพที่จะถูกติดตั้งตามมา
และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตามการพัฒนา ตลอดการใช้งาน

STRATEGY

Getappeasy continues to be the m-commerce solution of choice by online business owners and brands in Thailand.

Getappeasy  มุ่งไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ของการทำธรุกิจและ

ร้านค้าออนไลน์บนอุปกรณ์พกพา ให้กับเจ้าของธรุกิจออนไลน์ และแบรนด์ในประเทศไทย

ENTERPRISE CLIENTS

แบรนด์ร้านค้าปลีกชั้นนำของประเทศที่ให้เราดูแลช่องทางการขายออนไลน์ในปัจจุบัน

CLIENTS

ตัวอย่างลูกค้าบางส่วนที่ใช้บริการในปัจจุบัน และกำลังเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ

INFORMATION

SPECIALTIES

E-Commerce, M-Commerce, Shopping Online, Store Application, Business Online

WEBSITE

getappeasy.com

INDUSTRY

Internet

TYPE

Privately Held

HEADQUARTERS

Tiwanon Rd. Pakkret
Nonthaburi TH 11120

COMPANY SIZE

11-50 employees

FOUNDED

2015

CONTACT

SALES TEAM

sale@getappeasy.com

062-596-6455

087-929-2555

083-074-8229

083-007-5591

SUPPORT TEAM

support@getappeasy.com

083-007-4187

OFFICE CALL

02-101-2571

getappeasy.com

getappeasyTH

@getappeasy