สมาร์ตโฟน อุปกรณ์ออนไลน์ยอดฮิต

สมาร์ตโฟน อุปกรณ์ออนไลน์ยอดฮิต

SMARTPHONE  |  MOBILE
GetAppEasy Image Placeholder

มือถือครองอันดับหนึ่งในการใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ต แซงหน้าการเข้าถึงด้วย คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์พกพา แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ และสมาร์ตทีวี

ข้อมูลสำรวจตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน สรุปให้เห็นว่าคนใช้สมาร์ตโฟนเพื่อเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มากเป็นอันดับหนึ่ง ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกว่าร้อยละ 80 ใช้สมาร์ตโฟน ด้วยจำนวนการใช้งานเฉลี่ย 5.7 ชั่วโมงต่อวัน แซงหน้าการเข้าถึงด้วย คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์พกพา แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ และสมาร์ตทีวี ตามลำดับ

By
GetAppEasy Logo

ระบบร้านค้าออนไลน์บนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น

สมัครเปิดร้านค้าได้ทันที ไม่ต้องกรอกบัตรเครติด